ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
ΑΡΧΙΚΗΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISHΑ.Μ.Ε.Α.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ1958-1985:

1928 - 1950:
ΑΡΧΙΚΗΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISHΑ.Μ.Ε.Α.